Leseprosjekt i Vg2 Helseservice

11. november 2016 hadde klassen besøk av Simon Stranger. Klassen var godt forberedt og hadde lest tre av hans 10 bøker.

Forfatteren innledet med å fortelle litt om seg selv og hvorfor han valgte dette yrket. I løpet av to timer fikk vi innblikk i en forfatters verden og klassen hadde mange spørsmål rundt bøkene. Her kom det frem ulike erfaringer som Stranger hadde opplevd tidligere. Forfatterbesøket var meget vellykket og 2HES fikk mer inspirasjon til å lese mer fra denne forfatteren.

 

Kontaktlærer i 2HES (VG2 Helseservicefag) Helga Bjoner og faglærer Anne Line Heen Skibrek deltok i mars på en fagsamling på Elverum. Her var de i gang med et leseprosjekt, som har gitt inspirasjon til vårt prosjekt. Bakgrunnen for prosjektet er at mange av våre elever kommer fra hjem med lite bøker hvor de ikke er vant til å bli lest for. Siden vi vet at lesing er en grunnleggende ferdighet i alle fag og forutsetning for læringsarbeidet, er målet med prosjektet å skape gode opplevelser ved lesing. Etter hvert som elevene opplever glede og mestring ved økte ferdigheter, vil dette være positivt i de ulike fagene.

Helga og Anne Line har funnet sin egen utforming av leseprosjektet. Prosjektet går ut på at klassen starter hver dag med å lese i 15. minutter. Bortsett fra fredager hvor klassen har kroppsøving de to første timene, da blir lesingen i starten av 3. time.

Nå leser klassen bok nummer to av Simon Stranger: «Verdensredderne». Temaene som Stranger berører i bøkene er også temaer som er aktuelle i programfagene i 2HES.

Klassen forteller at de opplever samhørighet og at det er motiverende og selvsagt koselig å ha leseprosjekt.

Lærerne opplever at elevene leser med interesse. Det er helt stille i klassen og det høres lett når de blar om i bøkene. Elever som har lese- og skrivevansker bes om å bruke finger til å holde linjer og følge i takt med høytlesningen.

Klassen har fått støtte til prosjektet og kjøpt inn puter, slik at de kan sitte godt og hvor de vil i klasserommet og også en leselampe som gir den riktige stemningen som det skal være når vi leser. Skolen har også klassesett av den aktuelle boka.

Det som skjer når elevene kommer inn i klasserommet, er at de legger mobilen i hotellet, hilser og alle finner bøkene sine. Så langt har det vært lærer som leser og klassen følger med i hver sin bok. Etter hvert er det tenkt at alle kan lese for hverandre. Lærer er alltid til stede. Dette har så langt ført til at klassen opplever motivasjon, de møter tidsnok og de får ikke lese hvis de kommer for sent.