Ledige stillinger i Akershus

Har du lyst til å være tilkallingsvikar på tilrettelagt avdeling? Vi trenger deg som kan jobbe som elevassistent ved behov. Kontakt avdelingsleder Birgit Slørstad hvis du er interessert. Telefon 64975730 eller epost: birgit.slorstad@aas.vgs.no.