Niels Henrik Abels matematikkonkurranse

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse avholdes torsdag 5. november 2015 på rom F 243-4. Påmelding til trude.setten.storengen@aas.vgs.no.

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse avholdes torsdag 5. november 2015 kl. 11.55 - 13.40 på rom F 243-4.

Påmelding til trude.setten.storengen@aas.vgs.no.

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse er en konkurranse i matematisk problemløsning for elever i den videregående skolen.

I dag består konkurransen av to ut-tagningsrunder og en finale. I første runde får deltagerne 20 oppgaver, hver med fem svaralternativer. Disse skal besvares i løpet av 100 minutter. Det gis fem poeng for hvert riktig svar, ett poeng for hver ubesvarte oppgave, og ingen poeng for hvert galt svar. Dersom man tipper vil man altså forventes å få samme poengsum som om man svarer blankt (20 poeng). Maksimal poengsum er 100.

De beste 10% av deltagerne går videre til andre runde. Her gis 10 oppgaver, og svaret på hver oppgave er et heltall (0–999). Tidsbegrensingen er også her 100 minutter. Det gis 10 poeng for hvert riktig svar, så maksimal poengsum blir 100.

Resultatene fra de innledende rundene summeres, og de beste 20, og muligens noen til, blir invitert til finalen. Det må dog være minst 16 elever i finalen som er kvalifiserbare til IMO (den internasjonale matematikkolympiaden). I finalen får deltakerne fire timer på å løse fire oppgaver. Her skal man ikke bare finne riktig svar, men også begrunne/bevise det man har gjort.