Innovasjonscamp

Tirsdag 13.oktober 2015 deltok to klasser på vg1 på innovasjonscamp på Ås vgs.

Elevene ble delt i 12 grupper med 4-5 pr. gruppe som jobbet med et reelt oppdrag med en definert problemstilling, som de skulle presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget er gitt av Enova SF. Gruppene presenterte sin løsning ved bruk av PowerPoint eller tilsvarende elektronisk støtte for en jury, som på slutten av dagen kåret to vinnergrupper som skal representere Ås vgs i Akershus fylkesfinale 17. november 2015.

Alle er elever i 1STA på Ås vgs.