Økte eksamensgebyrer

Fra 2015 blir det økte eksamensgebyrer for privatister og for kandidater som melder seg opp til fag-/svenneprøver.

Utfyllende informasjon finner du Utdanningsdirektoratets hjemmeside - www.udir.no.