Regional Sesjon av Europeisk Ungdomsparlament i Oslo

Elever fra 1STA og IB deltok nylig i Regional Sesjon av Europeisk Ungdomsparlament i Oslo.

Første dagen var teambuilding og andre dag var det debatt i EU format.

European Youth Parliament