Biologi 2-gruppe på todagersekskursjon med båten Ny-Vigra

I uke 44 var Biologi 2-gruppa på sin årlige todagersekskursjon med båten Ny-Vigra og på Strandstua i Engelsviken. Ved hjelp av trål, bunnskrape, ruser og garn samlet vi inn mellom 50 og 100 arter. Om kvelden observerte vi lysende morild i sjøen.