All ungdom har rett til et verdig liv

Jan Kristian ble plassert i et voldelig fosterhjem da han var 12 år. Nå oppfordrer han alle til å søke om oppreisning, dersom man kan ha krav på det. Billedrettighet: Akershus fylkeskommune

All ungdom har rett til et verdig liv

Kjenner du noen som har blitt utsatt for uverdige forhold i fosterhjem eller institusjon? Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn kan ikke gi tapte år tilbake, men sørger for å gi kompensasjon.

Dessverre hender det at barn som har blitt plassert i fosterhjem blir utsatt for overgrep eller omsorgssvikt. Akershus fylkeskommune ønsker å ta moralsk ansvar for urett som er begått, og gjennom oppreisningsordningen kan man få kompensasjon i form av en uforbeholden unnskyldning og utbetaling av et pengebeløp.

Søknaden sendes til oss innen 1. november 2015.

Hvem kan søke?

Ordningen gjelder deg som

  • var plassert utenfor hjemmet av det kommunale barnevernet i Akershus i perioden 1980 til 2003
  • har opplevd omsorgssvikt eller overgrep mens de var plassert i fosterhjem eller på institusjon (barnehjem, ungdomshjem, behandlingshjem eller lignende).

Selve institusjonen/fosterhjemmet kan godt ha vært utenfor Akershus, men barnevernet i en Akershus-kommune må ha hatt ansvar for plasseringen.

Hvordan søker du?

På Akershus.no finner du søknadsskjema og mer utfyllende informasjon om søknadsprosessen: http://www.akershus.no/om-fylkeskommunen/fylkeskommunen/oppreisningsordning/. Søknaden sendes til oppreisningssekretariatet i Akershus fylkeskommune via post:

Oppreisningssekretariatet

Akershus fylkeskommune

Postboks 1200 Sentrum

0107 Oslo

Har du spørsmål om søknaden din? Du kan også kontakte oppreisningssekretariatet på telefon 22 05 53 81.

VIDEO: Jan Kristian ble plassert i et voldelig fosterhjem da han var 12 år. Hør hans historie her.