Reiseråd for skoleskyss.

  • Følg myndighetens rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.
  • Vis hensyn og hold en meters avstand når du venter på skolebussen
  • Gå inn bakdøren på bussen, da fordøren er stengt. Du skal ikke vise busskortet ditt til fører. 
  • Vent på tur når du skal gå på og av, og hold en meters avstand.
  • Unngå å sette deg på de to forreste seteradene som er sperret av, av hensyn til fører. 
  • Du og en annen elev kan sitte på samme seterad. Dere skal ha ett sete og gang mellom dere.   
  • Du skal sitte på motsatt sete som det eleven foran deg gjør.  
  • Husk å feste setebeltet.
  • Fører åpner døren, så du trenger ikke trykke på åpne-knappen.
  • Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med skolebussen.