Skolen åpner igjen for alle elever fra onsdag 3. juni.

Se detaljert plan i innlegget.

Vi åpner skolen igjen.

I uke 23 følger vi tidligere utsendt plan for 2. og 4. juni.

3. juni skal alle klasser komme på skolen. Unntaket er Vg1 Helse- og oppvekstfag der elevene har Yrkesfaglig fordypning.  Vg1 og Vg3 starter klokka 0800, Vg2 starter klokka 0850 for at det ikke skal bli så fullt på bussene. (Har noen lærere i Vg2 planlagt prøver i 1. time, må de avtale med elevene).

Uke 24 er alle klasser på skolen hver dag.

Vg1 og Vg3 starter klokka 0800, Vg2 starter klokka 0850 for at det ikke skal bli så fullt på bussene. (Har noen lærere i Vg2 planlagt prøver i 1. time, må de avtale med elevene).

Fra og med uke 25 er det ikke undervisning for Voksenopplæring, Vg2 Yrkesfag og Vg3 Studiespesialisering.

Alle elevene starter klokka 08.00 fra og med uke 25.

18. juni er det digital opplæring for elever i Vg1 og Vg2 Studiespesialisering, da har vi avslutning for alle Vg3 klasser og Vg2 Yrkesfag (med noen unntak som lærerne kjenner til).

22. juni er det avslutning for Vg2 Studiespesialisering, Vg1 Studiespesialisering har fri.

23. juni er det avslutning for Vg1.

For øvrig gjelder følgende:

  • Ingen syke skal møte på skolen.
  • God hygiene.
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
  • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen.
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper.
  • Når elever skal skifte rom, skal de tørke av pulten sin med desinfiseringsmiddel som fins i klasserommet. Det samme gjelder utstyr som er brukt.
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig.
  • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner.
  • Unngå trengsel og store samlinger.

Så håper vi på en god avslutning av skoleåret for alle.