Alle eleveksamen våren 2020 er avlyst.

Privatisteksamen gjennomføres.