Orientering om fraværsføring i digital skole.

Utdanningsdirektoratet har gitt beskjed om at det ikke skal føres fravær mens skolene er stengt.

Viken Fylkeskommune har bedt oss om å registrere tilstedeværelse. Dersom en elev ikke har tilstedeværelse, vil det bli ført med R i VIS, R står for rettighetsfravær. Fraværet blir dermed ikke synlig på vitnemål eller kompetansebevis, men vi har en oversikt over hva eleven har fått av opplæring.

Vår rutine for å følge opp i disse litt annerledes tider er at kontaktlærer kontakter elev/foresatte for elever under 18 år for å få kontakt med de som ikke "møter" opp til opplæring eller følger opp skolearbeidet.

Vårt inntrykk er at både elever og lærere følger godt opp i den situasjonen som vi er i.

Har du spørsmål, ta kontakt med rektor på mail anneok@viken.no, mobil 95 04 47 28 eller med elevens kontaktlærer eller avdelingsleder.