Informasjon om digital opplæring.

Til alle elever og foresatte. Fram til påske gjennomfører vi digital opplæring.

Elevene skal ha tatt med seg bøker og PC hjem, men hvis noen mangler noe så kan det hentes på skolen. 

Forventninger til lærere og elever

Elevene har krav på undervisning, og vi som skole har plikt til å legge til rette for læring. Vi fortsetter å følge timeplanen/dagsplanen så godt det lar seg gjøre i forbindelse med hjemmeundervisning. Elever og lærere har et gjensidig ansvar. Vi må jobbe sammen for å sørge for at opplæringen gjennomføres og at alle elever har et bredt nok vurderingsgrunnlag til at læreren skal kunne sette standpunktkarakterer. Det er dermed viktig å understreke at elevene er pålagt å «møte» til den opplæringen det legges opp til i hjemmeundervisningsperioden. Lærerne legger opp til digital opplæring på ulike plattformer, gjerne It’s learning eller Teams

Vi ønsker at lærere og elever møtes digitalt på starten av hver økt slik at elevene vet hva de skal jobbe med. Lærer styrer innholdet og arbeidet i økta, og det er viktig med variert opplæring her som ellers i opplæringen.

Fravær fra timer og manglende innleveringer kan få konsekvenser for både fravær og vurderingsgrunnlag.

Lærer kan også gjennomføre vurderinger i denne perioden, men det vil være vurderinger som er basert på at elevene har tilgang til alle hjelpemidler. Faglærer informerer om rammene som gjelder for vurderinger og tenker kreativt med tanke på oppgavetyper og form.  

  • Alle skriftlige innleveringer kjøres gjennom skolens plagiatkontroll.
  • Fagsamtaler over nett kan foregå gjennom konferansefunksjonen eller chat på Its Learning, Teams eller annet som faglærer blir enige med sin faggruppe om.
  • Muntlige aktiviteter kan spilles inn med lyd/video, som sendes til lærer.

 

Viktig å huske på i den kommende perioden

Arbeidsmengden må tilpasses til det antall timer eleven har i faget per dag, samt lekser. Som i en vanlig skolehverdag vil noen elever ha behov for mer individuelt tilpasset opplæring. Faglærer vil være i dialog med elevene om dette. Lærerne kommer til å legge ut instruksjonsvideoer eller veiledninger fortløpende til lærere/elever der det er aktuelt. Vi legger ut viktig informasjon på skolens hjemmeside. Elevene kan også følge med på meldingsfunksjonen i Vis i tillegg til de sidene som brukes av lærerne i opplæringen. Dersom du har behov for å snakke med noen i denne perioden, kan du ta kontakt med helsetjenesten på telefon 64962240. Eller med miljøarbeiderne: Anja Niska på telefon 45392916 og Eivind Galteland på telefon 41208 528

Sjekk også din hjemkommunes hjemmesider for å se hvem du kan kontakte.

Lykke til alle sammen!

Med beste hilsen Anne Karin Øksnevad rektor