Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Framgangsmåte for elever under 18 år:
Foresatte sender melding til kontaktlærer  i Visma in School (VIS) første fraværsdag.
Er foresatte ikke registrert i VIS, ringer foresatte til kontaktlærer som innhenter opplysninger for å få lagt inn foresatte i VIS. Strekker fraværet seg over flere dager, meldes det fra når eleven er tilbake på skolen etter fraværet. Eleven legger fraværet inn i VIS.

Myndige elever melder fra til kontaktlærer gjennom melding i VIS første fraværsdag. I tillegg legges det inn i VIS.