Fylkesråd Siv Henriette Jacobsen besøkte Ås vgs.

Ås videregående er en foregangsskole når det gjelder lavt frafall og antall yrkesfagelever som får læreplass.

Gode tall å vise til - Ås avis 13. februar 2020.