Valg av programfag skoleåret 2020/2021.

I dette heftet ønsker studieleder og karriereveileder å gi informasjon til elever, foresatte og lærere ved Ås videregående skole om bl.a. valg av programfag og evt. programområde for Vg2 og Vg3 på studieforberedende programområder (studiespesialisering realfag/språk, samfunnsfag og økonomi og idrettsfag samt kunst, design og arkitektur). Det er viktig at alle elever setter seg godt inn i den informasjonen som gis her