Studietur til Toledo i Spania.

I mars 2019 reiste 19 spanskelever på vg2, og to lærere, Tone Hagerup og Paola Leal Rugama, til Toledo i Spania.

De besøkte skolen IES Canada Real i bydelen Valmojado. Valmojado har 4200 innbyggere og skolen har cirka 800 elever fra åttende klasse til tredje år i videregående.

De var borte fra søndag 17. mars til lørdag 23. mars. Elevene bodde hos vertsfamilier og gikk på skolen hver dag hvor de fikk delta i forskjellige aktiviteter. En av disse dagene deltok elevene i vanlig undervisning hvor de fikk erfare spansk klasseundervisning. De andre tre dagene fikk elevene delta på guidede ekskursjoner. Blant annet til den gamle hovedstaden Toledo, Byvandring i Madrid og Alcalá de Henares, fødestedet til Miguel de Cervantes Saavedra.

Kompetansemål fra læreplanen for fremmedspråk nivå II:

  • utnytte erfaringer med språklæring for å videreutvikle sin flerspråklighet
  • delta i spontane samtaler om ulike temaer og aktuelle emner
  • kommunisere med god uttale og intonasjon
  • tilpasse språkbruken til ulike kommunikasjonssituasjoner
  • drøfte sider ved dagligliv, tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge
  • drøfte hvordan språkkunnskaper og kulturinnsikt kan fremme flerkulturelt samarbeid og forståelse)

 Alle var veldig fornøyde med reisen og de fikk lære mye om den spanske kulturen.