Nyheter

Reiseråd for skoleskyss.

Skolen trenger ikke eksamensvakter våren 2020.

Ønsker du å melde deg av privatist-eksamen i år?

Om du ønsker dette, vil Viken fylkeskommune betale tilbake avgiften.

Koronavirus - temasider på flere språk.

Survival kit for ungdom i koronaens tid.

IB Exams at May 2020 are cancelled.

Orientering om fraværsføring i digital skole.

2IDA på Beitostølen.

2IDA har vært på Beitostølen på alpinkurs og overnattet i snøhule.

Fylkesråd Siv Henriette Jacobsen besøkte Ås vgs.

Ås videregående er en foregangsskole når det gjelder lavt frafall og antall yrkesfagelever som får læreplass.