Skolerute for Ås videregående skole

Skolerute for Ås videregående skole 2019/20

 

Plandager: 15., 16. og 19. august 2019

Skolestart: tirsdag 20. august 2019

Høstferie: uke 40 - 30. september - 4. oktober. 2019

Plandag: 29. november 2019. Skrivdag for Vg3 ST, IDA, KDA, PBA og VPBA.

Juleferie: fra og med mandag 23. desember til og med 2. januar 2020

Vinterferie: uke 8 - 17.-21. februar 2020

Plandager: 18. mars 2020. Aksjonsdag for SOS-barnebyer.

Påskeferie: 6. april til og med 13. april 2020

Fridager:  30. april, 1. mai, 17. mai, 21. mai og 1. juni 2020.

Siste skoledag: tirsdag 23. juni 2020

Felles skolerute for videregående skoler i Akershus 2018-2021

Aktivitet / Skoleår

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Skolestart 16. august 20. august 18. august
Høstferie Uke 40 Uke 40 Uke 40
Juleferie 24. des - 02. jan 23. des - 01. jan 23. des - 03. jan
Vinterferie Uke 8 Uke 8 Uke 8
Påskeferie 15.-22. april 6.-13. april 29. mars - 5. april
Siste skoledag 21. juni 23. juni 22. juni
Fridager 1. mai
17. mai
30. mai
10. juni
1. mai
17. mai
21. mai
01. juni

1. mai
13. mai
17. mai
24. mai