Skolerute for Ås videregående skole

Skolerute for Ås videregående skole 2018/19

 

Plandager: 13.-15. august 2018

Skolestart: torsdag 16. august 2018

Høstferie: uke 40 - 1.-5. oktober 2018

Plandag: 30. november 2018. Skrivdag for Vg3 ST

Juleferie: fra og med mandag 24. desember til og med 2. januar 2019

Vinterferie: uke 8 - 18.-22. februar 2019

Plandager: 28. mars 2019

Påskeferie:15. april til og med 23. april 2019

Fridager:  fredag 31. mai 2019. Mandag 10. juni 2019 (2. pinsedag).

Siste skoledag: fredag 21. juni 2019

Felles skolerute for videregående skoler i Akershus 2018-2021

Aktivitet / Skoleår

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Skolestart 16. august 20. august 18. august
Høstferie Uke 40 Uke 40 Uke 40
Juleferie 24. des - 02. jan 23. des - 01. jan 23. des - 03. jan
Vinterferie Uke 8 Uke 8 Uke 8
Påskeferie 15.-22. april 6.-13. april 29. mars - 5. april
Siste skoledag 21. juni 23. juni 22. juni
Fridager 1. mai
17. mai
30. mai
10. juni
1. mai
17. mai
21. mai
01. juni

1. mai
13. mai
17. mai
24. mai