Første skoledag. Se oppmøtetider.

Klokka 0800: Vg2 og Vg3 møter i klasserom. Se oppslag i vestibylen.

Klokka 0800: Vg1 Studiespesialiserende (ST), Idrettsfag (ID) og Kunst, design og arkitektur (KDA), samt forberedende kurs for minoritetsspråklige (0FMA), møter i kantina.

Klokka 0900: Vg1 Design (DH), Helse- og oppvekst (HO), Elektro (EL) og Teknikk og industriell produksjon (TIP) møter i kantina.

Elever i mindre grupper møter etter informasjon i eget brev.

Dersom du ikke møter første skoledag, og ikke har gitt beskjed i forkant, mister du automatisk skoleplassen.