Helsearbeiderfag Vg2

Helsefagarbeidere jobber for å fremme trivsel, fysisk og psykisk helse, blant annet gjennom å forebygge isolasjon og legge til rette for et mer aktivt liv for brukerne.

Inntakskrav til Helsearbeiderfag Vg2 er Helse- og oppvekstfag Vg1. Opplæringen i faget er tverrfaglig og praksisnær. Opplæringen i faget skal blant annet utvikle:

  • evne til å møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn, i ulike livssituasjoner og med ulik evne og mulighet for kommunikasjon.
  • evne til å møte pasienter, brukere og pårørende på profesjonell måte.
  • kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelser, og evne til å iverksette forebyggende eller behandlende tiltak.
  • empati og evne til samspill med mennesker.
  • kunnskap om brukermedvirkning og pasientrettigheter

Fellesfag på Vg2 er norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving.

Programfag på Vg2 er helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse.

Yrkesfaglig fordypning.

Se også fagets læreplan.

Du må søke deg til dette utdanningsprogammet via www.vigo.no. Fristen er 1. mars hvert år.

 

Kontaktperson

Gunlaug Skjortnes

Avdelingsleder for helse- og oppvekstfag

E-post gunlaug.skjortnes@aas.vgs.no

Tlf: 64975727