Yrkesfaglig fordypning.

Yrkesfaglig fordypning er navnet på ett av fagene i yrkesfaglige studieprogram; Helse- og oppvekst, Design- og håndverk, Teknikk- og industriell produksjon og elektrofag.

Formålet med faget er å gi elevene mulighet til å prøve ut yrker innen utdanningsprogrammet de går på. Dessuten gir faget mulighet for å ta fag fra Vg3, fremmedspråk og fag fra studieforberedende utdanningsprogram.

Kontaktpersoner

Gunlaug Skjortnes

E-post: gunlaug.skjortnes@aas.vgs.no

Tor Gunnar Karterud

E-post: Tor.Gunnar.Karterud@aas.vgs.no

Per Bakke Jensen

E-post: per.bakke.jensen@aas.vgs.no