Design og håndverk - medieproduksjon

Programfaget Design og håndverk er et yrkesfaglig utdanningsprogram som gir eleven grunnleggende yrkeskompetanse og legger vekt på praktisk og skapende arbeid.

Design og håndverk Vg1, Interiør og utstillingsdesign Vg2 og Utstillingsdesign Vg3.

Hovedområder i faget

Håndverksmessige ferdigheterpraktisk erfaring med produksjonsprosesser i design- og håndverksyrker, forholdet mellom form, farge, materialer, redskaper, teknikker og funksjonestetiske problemstillinger knyttet til kulturer, urfolk, tradisjoner og trender i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Erfaring med entreprenørskapforståelse for forholdet mellom produksjon, marked og økonomi.forståelse for ressursforvaltning og helse, miljø og sikkerhet i yrker innen design og håndverkopplæringen innbefatter bruk av digitalt verktøy i arbeid med håndverksprodukter og tjenester.

Prosjekt til fordypning.

Se fagets læreplan

Du må søke deg til dette utdanningsprogammet via www.vigo.no. Fristen er 1. mars hvert år.

Medieproduksjon

Utdanningsprogrammet Design og håndverk endres fra skoleåret 2016/2017 til å omfatte fagvalget Medieproduksjon. Det er ikke avklart hvilke videregående skoler som kommer til å tilby dette fagvalget.
Les mer om medieproduksjon på vilbli.no.

Kontaktperson

Kristine Norlander

Kristine Norlander

Avdelingsleder for Design og Håndverk, Kunst, Design og Arkitektur.

E-post Kristine.Norlander@aas.vgs.no