Nyheter

Politibil

Samarbeid med politiet.

11.09.2015

Akershus fylkeskommune v/avdeling for videregående opplæring og de tre politidistriktene i Akershus, har et samarbeid. Avtalens formål er å styrke det narkotikaforebyggende arbeidet i de videregående skolene gjennom et formalisert samarbeid.

Les saken