Karriereveileder

Karriereveilederen på Ås vgs heter Vigdis Trøen og du finner henne i 2. etasje i C-blokk.

Karriereveilederen gir sammen med kontaktlærerne, faglærerne, rådgiverne og skolens ledelse veiledning knyttet til fagvalg, yrkesvalg og videre utdanning.

Dette er noe av det karriereveilederen kan hjelpe deg med:

  • valg av utdanningsprogram, programområde og fag på videregående skole
  • inntaksprosedyre til videregående opplæring
  • informasjon om utveksling
  • karriereveiledning med tilgang til nyttig IKT-verktøy for å kartlegge dine evner, interesser og verdier
  • informasjon om ulike typer utdanning innenlands og utenlands, samt om søknadsprosessen, søknadsfrister og finansiering av høyere utdanning

Se også informasjonssidene for utdannings- og yrkesveiledning som du finner på "025- Intranettside Ås elever". Logg inn på It's Learning.

Her er noen lenker til nyttige sider

Vilbli.no er nettstedet for deg som søker videregående opplæring i Norge.

Utdanning.no - utdannings- og yrkesbeskrivelser, karakterkalkulator, jobbkompass

Opplæring i bedrift - Akershus fylkeskommune

Her finner du læreplaner - Utdanningsdirektoratet

Samordna opptak - søke høyere utdanning

ANSA (Association of Norwegian Students abroad) - studiemuligheter i utlandet

Senter for internasjonalisering av høyere undervisning

Nokut.no - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

 

Kontaktperson

Vigdis Trøen

Karriereveileder

E-post vigdis.troen@aas.vgs.no