FolloOlympiaden 2017

Nest siste skoledag, 21. juni, ble det på alle videregående skolene i Follo gjennomført en felles aktivitetsdag. Denne aktivitetsdagen het Follo-olympiaden og var et prosjekt for å skape samhold, engasjement og for å løfte aktivitetsdagene på de ulike skolene.

De ulike skolene i Follo har forskjellige aktiviteter:

  • Ås vgs: Fotball
  • Vestby: Kanonball
  • Frogn: Barskingen
  • Drømtorp: E-sport
  • Nesodden: Håndkrig - stein, saks papir
  • Roald Amundsen: Orientering
  • Ski: Volleyball

Påmelding finner du på www.folloolympiaden.com. Påmeldingen stenger 26. mai 2017.