Elevrådet Ås vgs

Elevrådet er elevenes høyeste organ ved skolen, og dets fremste oppgave er å styrke elevenes innflytelse på læringsmiljøet ved skolen.

Elevråd og elevrådstyret

Elevrådet består av tillitselevene fra hver klasse. En elev fra hvert programområde velges til elevrådsstyret som har jevnlige møter med rektor og skolens elevkontakt. Dette er elevenes organ for å ta opp saker som angår dem i tillegg til deltakelse i skolemiljøutvalget.

 

Elevrådsstyret 2016/17 består av

 

Leder

Vilde Marie Brødholt Vikene, 2STC, vildevikene@hotmail.com, Mobil: 92439980

Nestleder

Vilde Sjøberg Andreassen, 1STE, vildesandreassen@gmail.com, Mobil: 93674341

Styremedlemmer

Arianit Berisha, 2EEA, berishaarri@gmail.com

Rahmo Mohamed Ahmed, 1HEA, rahmo21@outlook.com

Isaac Andrè Byberg Simonsen, 1DHB, isaacsimby@gmail.com

Hallgeir Myrhaug Bjerke, 1TPB, hallbjerke@hotmail.com

 

Kontaktpersoner

Anja Niska

Anja Niska

Miljøarbeider

E-post Anja.Niska@aas.vgs.no

Tlf: 45392916/64975722

Elevråd Ås vgs

E-post elevrad@aas.vgs.no