Elevrådet Ås vgs

Elevrådet er elevenes høyeste organ ved skolen, og dets fremste oppgave er å styrke elevenes innflytelse på læringsmiljøet ved skolen.

Elevråd og elevrådstyret

Elevrådet består av tillitselevene fra hver klasse. En elev fra hvert programområde velges til elevrådsstyret som har jevnlige møter med rektor og skolens elevkontakt. Dette er elevenes organ for å ta opp saker som angår dem i tillegg til deltakelse i skolemiljøutvalget.

 

Elevrådsstyret 2017/18 består av

Leder
Hai Wai Cui, 2IBA. Mobilnr. 48604756

Nestleder
Oddvin Lorenzo Preinstad, 1EFD.

Styremedlemmer
Magnus Engmark, 2KJA.
Andre Schjøth, 3STB.
Felicia Remfeldt, 1HED.
Edda Celik, 3STC. Mobilnr. 40578329. Epost: edda.celik@hotmail.com
Nora Marie Pavels Smith, 1DHA.

Kontaktpersoner

Anja Niska

Anja Niska

Miljøarbeider

E-post Anja.Niska@aas.vgs.no

Tlf: 45392916/64975722

Elevråd Ås vgs

E-post elevrad@aas.vgs.no