Nyheter

All ungdom har rett til et verdig liv

Jan Kristian ble plassert i et voldelig fosterhjem da han var 12 år. Nå oppfordrer han alle til å søke om oppreisning, dersom man kan ha krav på det. Billedrettighet: Akershus fylkeskommune

Elektrofaglinja ved Ås vgs har en miljølinje som ikke er så godt kjent. De har et veldig godt samarbeid med næringslivet

Elektro er mer enn elektrikeren

Foto: Christian Clausen

Gardar Eide Einarsson

De fire store i Kunst-Norge

.