Nyheter

Elektrofaglinja ved Ås vgs har en miljølinje som ikke er så godt kjent. De har et veldig godt samarbeid med næringslivet

Elektro er mer enn elektrikeren

Foto: Christian Clausen

Gardar Eide Einarsson

De fire store i Kunst-Norge

.