Ungdataundersøkelsen i Akershus.

I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Akershus blant elever i videregående skole. Undersøkelsen gjennomføres i perioden uke 6-12.

For ytterligere informasjon om undersøkelsen, se vedlegget til høyre.