Mandager er det leksehjelp på biblioteket kl. 14.00-18.00.

Leksehjelp starter opp igjen mandag 15. januar 2018.

Eventuelle spørsmål kan stilles til Flemming Hall Larsen – flemming.hall.larsen@aas.vgs.no.

Kontaktperson

Flemming Hall Larsen

E-post Flemming.Hall.Larsen@aas.vgs.no