Plusstilbud på Ås videregående skole

Internasjonal klasse - vg1 SSP (pre-IB)

For å styrke vår internasjonale profil og øke kontakt mellom International Baccalaureate (IB) og studiespesialiserende (SSP), tilbyr vi en internasjonal klasse i vg1 SSP. I denne klassen vil du følge vanlig undervisningsløp og bruke vanlige læreplaner, men du vil få utvidet undervisning på engelsk i samfunnsfag, og en del i naturfag eller geografi.

Klassen deltar i internasjonale prosjekter i samarbeid med andre skoler i Europa. Nytt av året er utviklingen av et eget fag kalt International Skills, hvor elevene har en ekstra time per uke for å forberede seg til arbeid og/eller studier i utlandet. Klassen har i tillegg fått midler til et tverrfaglig samarbeid innen klimautfordringer, alternativ energi og vann. Elever i denne klassen vil også bli spurt om å delta i FN–rollespill.

Tilbudet gir elevene styrkede engelskkunnskaper og økt internasjonal bevissthet, økt kjennskap til IB-tilbudet på vg2 og et fokusert og motivert SSP-klassemiljø.

Viktig: Elever som velger internasjonal klasse forplikter seg ikke til å gå på IB. De står fritt til å velge mellom IB og SSP på vg2. Det er 30 elevplasser i internasjonal klasse. Tilbudet har eksistert i flere år, og har vært et godt supplement til ordinært vg1 SSP-løp.

Toppidrett på vg1 SSP

Dette tilbudet ble startet opp høsten 2014. Tidligere har toppidrettsfaget bare vært mulig for elevene på vg2 og vg3. For elever som går idrettsfag er topp- eller breddeidrett obligatorisk fag.

Elever får tilbud om å ta faget toppidrett (5 timer). De elevene som velger dette får fem ekstra undervisningstimer i uka ettersom skolen ikke kan omdisponere noen fag.

For å kunne velge toppidrett settes det krav til at elevene er aktiv og utøvende i sin idrett, men det settes ingen krav til hvilken idrett man kan velge. Ås vgs har god ekspertise innen idrettene fotball, håndball, innebandy, ishockey, kampsport (bryting), langrenn, sykkel og løping. Elever kan velge fritt, også utenfor disse idrettene.

Faget setter ingen begrensninger på hvilken faglig fordypning man ønsker på vg2 og vg3. Og det legger heller ingen forpliktelser med tanke på fagvalg på vg2. Elevene forplikter seg ikke til å fortsette med faget, ettersom det er et ekstra fag.

Toppidrett på yrkesfag

Også dette tilbudet ble startet opp høsten 2014. Tilbudet gjelder for elever som skal begynne på Elektrofag (EL) eller Teknikk og industriell produksjon (TIP). Tilbudet er begrenset til å gjelde toppidrett med ishockey. Tilbudet gjelder for vg1, men det kan være mulig å utvide til vg2 også. Dette er et unikt tilbud, ettersom det bare er to andre videregående skole i landet som kan tilby noe tilsvarende.

Kroppsøvingsfaget vil inngå i toppidrettsfaget, og toppidrettslæreren vil være ansvarlig for at kroppsøvingsfaget gjennomføres som intensjonene, men med periodisering. Dette innebærer at elevene som velger YF med toppidrett vil få tre ekstratimer hver uke – 38 timer totalt.

Toppidrettsfaget gjennomføres sammen med toppidrett på Idrettsfag og SSP.

Har du tatt fag fra videregående på ungdomsskolen?

For de av dere som har tatt enten 1T matematikk eller engelsk for vg1 studiespesialiserende kan vi på Ås vgs tilby programfag i matte og engelsk allerede på vg1. Tilbudet gjelder realfaglig matte (R1) og internasjonal engelsk. Det tas forbehold om at det er ledige plasser i faggruppene. Tilbudet er mulig både for de som velger å gå i internasjonal klasse og de som velger ordinær klasse på studiespesialisering.

Tilbudene gjelder vg1 SSP, vg1 Elektro og vg1 TIP.

Kontaktperson

Beathe Lille

Avdelingsleder for norsk og Idrettsfag, samt minoritetsspråklige elever

E-post beathe.lille@aas.vgs.no

Tlf: 64975794