SOS-barnebyer - aksjonsdag 28. mars 2019

Ås videregående skole har i en rekke år støttet SOS barnebyer. SOS-barnebyer er en politisk og religiøs uavhengig organisasjon og arbeider i henhold til FNs barnekonvensjon som jobber både internasjonalt og i Norge.

Ås videregående skole har i en rekke år støttet SOS-barnebyer. SOS-barnebyer er en politisk og religiøs uavhengig organisasjon og arbeider i henhold til FNs barnekonvensjon som jobber både internasjonalt og i Norge. På bakgrunn av dette reiste to elever og en miljøarbeider på studietur til Livingstone i Zambia i regi av SOS-barnebyer sammen med 17 andre elever fra skoler i Akershus. 

Zambia har en svært ung befolkning. Hele 45% er yngre enn 21 år. Blant disse finner vi 1,4 millioner barn som har mistet omsorg fra sine foreldre. Dette skyldes i stor grad fattigdom. Hele 60% av befolkningen regnes som fattige (UNICEF, 2016).

Livingstone ligger i Zambezi dalen og er en historisk koloniby med over 136.000 innbyggere og ligger nær Victoriafallene. Byen er dermed en populær turistdestinasjon, men for mange av innbyggerne er hverdagen preget av stor fattigdom og høy arbeidsledighet.  Vi fikk se flere sider under vårt opphold i Livingstone. Vi besøkte SOS-barnebyer, samt familier som bor i barnebyene. Videre reiste vi ut i lokalsamfunnet å fikk møte familier i SOS-familieprogrammet og skoler ute i lokalsamfunnet som får støtte fra SOS-barnebyer.


Mange familier strever med å gi barna sine en god start, og familieprogrammet jobber sammen med familiene for å gi den en mer stabil grunn å stå på. Med enkle, konkrete og tilpassede tiltakt, god oppfølging og støtte, gjør SOS familieprogrammet familier i stand til å løfte seg ut av fattigdom og selv kunne dekke barnas grunnleggende behov for omsorg, skolegang og helsehjelp, og bli familier som bygger sterke nettverk og lokalsamfunn. 

 

Det var en lærerik tur og vi har sett at skolens bidrag gjør en forskjell for barn og familier i SOS-barnebyer.