Skolerute for Ås videregående skole

Skolerute for Ås videregående skole 2016/17

 

Plandager: 15. og 16. august 2016

Skolestart: onsdag 17. august 2016

Høstferie: uke 40 - 3.-7. oktober 2016

Plandag: 25. november 2016

Juleferie fra og med torsdag 22. desember til og med 2. januar 2017 

Vinterferie: uke 8 - 20.-24. februar 2017

Plandager: 16. og 17. mars 2017.

Påskeferie: 10. april til og med 18. april 2017

Siste skoledag: torsdag 22. juni 2017 

Skoleruta for 2017/18.

Felles skolerute for videregående skoler i Akershus 2015-2018

Aktivitet / Skoleår

2016 - 2017

2017 - 2018

2018-2019

2019-2020

Skolestart 17. august 17. august 20. august 20. august
Høstferie Uke 40 Uke 40 Uke 40 Uke 40
Juleferie 22. des - 2. jan 22. des - 2. jan 24. des- 01. jan 23. des- 01. jan
Vinterferie Uke 8 Uke 8 Uke 8 Uke 8
Påskeferie 10. - 17. april 26. mars - 2. april 15.-22. april 6.-13. april
Siste skoledag 22. juni 22. juni 21. juni 23. juni
Fridager 1. mai
17. mai
25. mai
5. juni
1. mai
10. mai
17. mai
21. mai
1. mai
17. mai
30. mai
10. juni
1. mai
17. mai
21. mai
10. juni