Skolerute for Ås videregående skole

Skolerute for Ås videregående skole 2017/18

 

Plandager: 14.-16. august 2017

Skolestart: torsdag 17. august 2017

Høstferie: uke 40 - 2.-6. oktober 2017

Plandag: 24. november 2017. Skoledag for Vg3 SSP, IFA og KDA.

Juleferie: fra og med fredag 22. desember til og med 2. januar 2018

Vinterferie: uke 8 - 19.-23. februar 2018

Plandager: 3. april 2017.

Påskeferie:26. mars til og med3. april 2018

Siste skoledag: fredag 22. juni 2018

Felles skolerute for videregående skoler i Akershus 2017-2021

Aktivitet / Skoleår

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Skolestart 17. august 16. august 20. august 18. august
Høstferie Uke 40 Uke 40 Uke 40 Uke 40
Juleferie 22. des - 2. jan 24. des - 02. jan 23. des - 01. jan 23. des - 03. jan
Vinterferie Uke 8 Uke 8 Uke 8 Uke 8
Påskeferie 26. mars - 2. april 15.-22. april 6.-13. april 29. mars - 5. april
Siste skoledag 22. juni 21. juni 23. juni 22. juni
Fridager 1. mai
10. mai
17. mai
21. mai
1. mai
17. mai
30. mai
10. juni
1. mai
17. mai
21. mai
10. juni

1. mai
13. mai
17. mai
24. mai