Offentliggjøring av standpunkt Vg2 Yrkesfag og Vg3 alle klasser.