Første skoledag - se oppmøtetider.

Vg1 yrkesfaglige programområder starter klokka 09.00.

Vg1 studiespesialiserende programområder starter klokka 10.00.

Alle Vg2 og Vg3 starter klokka 09.00.