Offentliggjøring av eksamenskarakterer kl. 13.00 på skolearena.