Første skoledag

Oppstartstidspunkt 17. august

 

09:00 Frammøte Vg2 og Vg3 alle klasser på klasserom. Klasselister slås opp i vestibylen.

09:00 Frammøte Vg1 SSP/IFA/KDA/TMIN (1STA, B, C, D, E, 1IFA, 1KDA, TMIN) i kantina. Kontaktlærerne er til stede og tar med seg klassen til oppsatt klasserom etter opprop.

10:00 Frammøte Vg1 yrkesfaglige studieprogram (1 DHA, B, C, 1EFA, B, C, D, E, F, 1HEA, B, C, D, 1TPA, B, C, D, E i kantina. Kontaktlærerne er til stede og tar med seg klassen til oppsatt klasserom etter opprop.

10:00 Frammøte TO store grupper i kantina. Frammøte TO mindre grupper på klasserom